In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Quảng Ngãi, XSQNG Ngày 21/01/2023

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi - KQXS QNG
T.Bảy Loại vé: XSQNG
100N
78
200N
504
400N
7886
3990
3227
1TR
0165
3TR
33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158
10TR
46753
49698
15TR
46729
30TR
71403
2Tỷ
264606

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 21/01/2023

004 03 06 552 58 53
1665
227 26 29 778 71 75
3886 83 83
4990 98

Quảng Ngãi - 21/01/2023

0123456789
3990
3271
6852
3783
8883
6753
1403
504
0165
7275
7886
8026
4606
3227
78
9158
9698
6729

Thống kê Xổ Số Quảng Ngãi - Xổ số Miền Trung đến Ngày 21/01/2023

Các cặp số ra liên tiếp :

26 3 Ngày - 3 lần
78 3 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

87     30 lần
63     20 lần
08     19 lần
35     19 lần
51     17 lần
32     16 lần
13     14 lần
25     14 lần
48     13 lần
14     12 lần
84     12 lần
33     11 lần
62     11 lần
77     11 lần
10     10 lần
09     9 lần
17     9 lần
23     9 lần
39     9 lần
66     9 lần
91     9 lần
92     9 lần
02     8 lần
50     8 lần
72     8 lần
74     8 lần
81     8 lần
00     7 lần
40     7 lần
80     7 lần
95     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

19 5 Lần Không tăng
78 5 Lần Không tăng
83 4 Lần Tăng 2
11 3 Lần Không tăng
26 3 Lần Không tăng
58 3 Lần Tăng 1
71 3 Lần Không tăng
75 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

19 6 Lần Không tăng
78 6 Lần Tăng 1
83 6 Lần Tăng 1
71 5 Lần Không tăng
26 4 Lần Tăng 1
36 4 Lần Không tăng
38 4 Lần Giảm 1
55 4 Lần Không tăng
69 4 Lần Không tăng
75 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

38 14 Lần Không tăng
19 13 Lần Giảm 2
57 11 Lần Giảm 1
69 11 Lần Giảm 1
71 10 Lần Tăng 1
72 10 Lần Không tăng
83 10 Lần Tăng 2
88 10 Lần Không tăng
04 9 Lần Tăng 1
15 9 Lần Không tăng
36 9 Lần Giảm 1
46 9 Lần Không tăng
53 9 Lần Tăng 1
56 9 Lần Không tăng
59 9 Lần Không tăng
74 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ngãi TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 1
0 3 Lần 1
13 Lần 1
1 10 Lần 1
11 Lần 2
2 4 Lần 2
9 Lần 1
3 8 Lần 5
5 Lần 1
4 7 Lần 1
12 Lần 7
5 10 Lần 4
6 Lần 1
6 17 Lần 6
15 Lần 3
7 4 Lần 1
8 Lần 2
8 15 Lần 1
5 Lần 1
9 12 Lần 0