In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Max3D PRO, XSMAX3DPRO Ngày 28/01/2023

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé #000213 - T.Năm, ngày 26/01/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
992
042
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
389
940
935
308
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
070
638
941
008
804
306
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
240
070
542
849
856
151
235
830
3
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
31
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
326
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,073
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0