In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Keno, XSKENO Ngày 28/01/2023

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO
Kỳ vé #0117078 Ngày 28/01/2023   13:00

01
06
08
16
17
27
30
42
43
45
47
50
51
56
58
60
65
68
70
76
CHẲN:
12
LẺ:
8
LỚN:
13
BÉ:
7


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
8.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
710.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1
80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
10
20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
19
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
9
30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
16
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
17
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
3
50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
15
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
20
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
2
100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
27
20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
57
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
0
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
9
40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
47
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
0
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
0
150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
44
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
0
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
4
50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
38
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
26
200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
62
20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
7
90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
2
20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Kỳ vé #0117077 Ngày 28/01/2023 13:00

10
12
16
20
24
29
35
41
42
44
48
50
54
55
59
64
68
69
73
74

Kỳ vé #0117076 Ngày 28/01/2023 12:50

08
09
38
39
44
45
47
51
52
53
54
56
65
67
72
73
74
76
78
79

Kỳ vé #0117075 Ngày 28/01/2023 12:50

02
07
14
16
25
28
32
35
36
44
47
50
52
56
58
65
68
73
76
77

Kỳ vé #0117074 Ngày 28/01/2023 12:40

03
04
06
07
08
09
10
17
25
26
29
35
36
45
47
50
51
57
58
59

Kỳ vé #0117073 Ngày 28/01/2023 12:40

05
13
16
19
24
26
29
30
35
37
40
42
43
44
45
54
55
59
61
66

Kỳ vé #0117072 Ngày 28/01/2023 12:30

02
11
13
14
15
17
21
33
34
40
41
42
43
45
53
55
56
62
73
76

Kỳ vé #0117071 Ngày 28/01/2023 12:30

09
14
15
21
26
30
31
33
41
42
47
55
56
65
67
69
72
75
78
79

Kỳ vé #0117070 Ngày 28/01/2023 12:20

07
08
13
19
22
28
29
33
34
35
40
45
46
52
55
60
67
68
72
75

Kỳ vé #0117069 Ngày 28/01/2023 12:20

02
08
16
17
18
20
21
27
29
43
47
49
54
58
69
70
72
73
76
80

Kỳ vé #0117068 Ngày 28/01/2023 12:20

01
05
06
13
19
20
35
36
37
38
47
51
52
53
56
58
59
67
71
73