In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ hai, 30/01/202396,65,03,7016179
Chủ nhật, 29/01/202335,26,48,0376479
Thứ bảy, 28/01/202330,87,80,7587219
Thứ sáu, 27/01/202393,42,35,6972859
Thứ năm, 26/01/202332,60,46,2034164
Thứ tư, 25/01/202307,18,29,5552371
Thứ sáu, 20/01/202318,36,82,5991869
Thứ năm, 19/01/202326,23,57,9662857
Thứ tư, 18/01/202369,04,35,8645282
Thứ ba, 17/01/202335,29,04,5553363
Thứ hai, 16/01/202353,07,71,2348260
Chủ nhật, 15/01/202345,57,00,2844221
Thứ bảy, 14/01/202302,34,82,8162940
Thứ sáu, 13/01/202370,73,54,6660762
Thứ năm, 12/01/202347,29,85,0018452
Thứ tư, 11/01/202397,79,12,7404942
Thứ ba, 10/01/202344,46,75,1881191
Thứ hai, 09/01/202391,86,30,1578014
Chủ nhật, 08/01/202384,73,61,4420040
Thứ bảy, 07/01/202395,12,05,9339597
Thứ sáu, 06/01/202375,66,10,2145370
Thứ năm, 05/01/202365,61,91,2776191
Thứ tư, 04/01/202314,83,79,2575757
Thứ ba, 03/01/202342,51,81,7225649
Thứ hai, 02/01/202382,16,80,4549265
Chủ nhật, 01/01/202359,47,96,6716705
Thứ bảy, 31/12/202262,85,91,3055291
Thứ sáu, 30/12/202294,82,55,5154112
Thứ năm, 29/12/202208,31,38,0951849
Thứ tư, 28/12/202267,68,96,5155145

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

25 ( 13 ngày )
58 ( 11 ngày )
82 ( 10 ngày )
11 ( 9 ngày )
21 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
03 ( 8 ngày )
54 ( 8 ngày )
59 ( 8 ngày )

Miền Bắc

14 ( 13 ngày )
77 ( 12 ngày )
33 ( 11 ngày )
41 ( 11 ngày )
90 ( 11 ngày )
17 ( 9 ngày )
21 ( 9 ngày )
92 ( 9 ngày )
45 ( 7 ngày )
50 ( 7 ngày )
97 ( 7 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

34 ( 10 ngày )
99 ( 10 ngày )
04 ( 9 ngày )
52 ( 9 ngày )
02 ( 8 ngày )
50 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
98 ( 7 ngày )