In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - KQXS DTMB

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

89 ( 13 ngày )
48 ( 11 ngày )
31 ( 10 ngày )
01 ( 8 ngày )
26 ( 8 ngày )
70 ( 7 ngày )
71 ( 7 ngày )
74 ( 7 ngày )
49 ( 6 ngày )

Miền Bắc

72 ( 17 ngày )
03 ( 11 ngày )
65 ( 11 ngày )
09 ( 10 ngày )
51 ( 10 ngày )
88 ( 10 ngày )
31 ( 9 ngày )
76 ( 9 ngày )
89 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

40 ( 13 ngày )
68 ( 12 ngày )
95 ( 11 ngày )
47 ( 10 ngày )
96 ( 10 ngày )
09 ( 9 ngày )
41 ( 9 ngày )
59 ( 8 ngày )
81 ( 8 ngày )