In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D PRO Ngày 28/01/2023 - KQXS MAX3DPRO

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 214 - Thứ bảy, ngày 28/01/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
239
265
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
524
901
061
250
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
421
326
071
977
515
802
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
769
133
840
708
681
240
129
066
10
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
30
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
600
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
3,682
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 213 - Thứ năm, ngày 26/01/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
992
042
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
389
940
935
308
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
070
638
941
008
804
306
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
240
070
542
849
856
151
235
830
3
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
31
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
326
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,073
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 212 - Thứ ba, ngày 24/01/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
841
170
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
916
168
982
618
4
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
651
338
113
522
319
836
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
208
956
581
455
783
317
462
650
4
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
31
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
482
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,560
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 211 - Thứ năm, ngày 19/01/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
252
232
3
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
653
750
369
006
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
621
096
272
163
029
375
3
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
502
466
446
283
496
761
446
118
9
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
120
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
771
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,752
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
3

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

25 ( 13 ngày )
58 ( 11 ngày )
82 ( 10 ngày )
11 ( 9 ngày )
21 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
03 ( 8 ngày )
54 ( 8 ngày )
59 ( 8 ngày )

Miền Bắc

14 ( 13 ngày )
77 ( 12 ngày )
33 ( 11 ngày )
41 ( 11 ngày )
90 ( 11 ngày )
17 ( 9 ngày )
21 ( 9 ngày )
92 ( 9 ngày )
45 ( 7 ngày )
50 ( 7 ngày )
97 ( 7 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

34 ( 10 ngày )
99 ( 10 ngày )
04 ( 9 ngày )
52 ( 9 ngày )
02 ( 8 ngày )
50 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
98 ( 7 ngày )