In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D Ngày 30/01/2023 - KQXS MAX3D

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000568 | T.Hai, ngày 30/01/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
646
126
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
607
247
967
643
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
618
598
657
192
483
200
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
002
348
741
334
868
307
976
459
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 52 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 123 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 147 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 183 Giải tư - 5Tr 2
    Giải năm - 1Tr 34
    Giải sáu - 150K 641
    Giải bảy - 40K 4,914

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000567 | T.Sáu, ngày 27/01/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
266
763
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
307
079
978
859
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
508
532
929
791
209
585
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
814
703
857
755
054
616
627
936
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 48 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 81 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 132 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 177 Giải tư - 5Tr 6
    Giải năm - 1Tr 32
    Giải sáu - 150K 448
    Giải bảy - 40K 3,103

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000566 | T.Tư, ngày 25/01/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
251
743
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
973
111
374
626
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
217
359
744
565
755
021
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
998
585
703
176
880
368
895
492
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 62 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 97 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 103 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 126 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 27
    Giải sáu - 150K 412
    Giải bảy - 40K 2,918

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000565 | T.Hai, ngày 23/01/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
185
775
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
048
621
553
663
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
002
065
087
718
975
800
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
786
289
931
239
713
195
807
936
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 21 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 72 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 65 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 179 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 47
    Giải sáu - 150K 341
    Giải bảy - 40K 3,256

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

25 ( 13 ngày )
58 ( 11 ngày )
82 ( 10 ngày )
11 ( 9 ngày )
21 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
03 ( 8 ngày )
54 ( 8 ngày )
59 ( 8 ngày )

Miền Bắc

14 ( 13 ngày )
77 ( 12 ngày )
33 ( 11 ngày )
41 ( 11 ngày )
90 ( 11 ngày )
17 ( 9 ngày )
21 ( 9 ngày )
92 ( 9 ngày )
45 ( 7 ngày )
50 ( 7 ngày )
97 ( 7 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

34 ( 10 ngày )
99 ( 10 ngày )
04 ( 9 ngày )
52 ( 9 ngày )
02 ( 8 ngày )
50 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
98 ( 7 ngày )