In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 6X36 Ngày 18/01/2023 - KQXS 6X36

09
13
22
27
28
29
06
07
13
14
20
21
10
14
16
18
22
24
07
13
22
24
28
33
05
18
19
20
25
28
03
12
14
16
30
35
04
07
08
15
18
21
03
06
11
17
24
28
08
15
18
21
23
25
07
15
21
22
35
36
04
12
14
18
22
29
06
11
24
26
27
34
08
19
23
25
34
35
03
28
32
33
35
36
13
23
26
30
33
34

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

89 ( 15 ngày )
31 ( 12 ngày )
01 ( 10 ngày )
71 ( 9 ngày )
49 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
29 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )
14 ( 6 ngày )
16 ( 6 ngày )
19 ( 6 ngày )
20 ( 6 ngày )
25 ( 6 ngày )

Miền Bắc

72 ( 17 ngày )
03 ( 11 ngày )
65 ( 11 ngày )
09 ( 10 ngày )
51 ( 10 ngày )
88 ( 10 ngày )
31 ( 9 ngày )
76 ( 9 ngày )
89 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

95 ( 13 ngày )
59 ( 10 ngày )
89 ( 9 ngày )
72 ( 8 ngày )
43 ( 7 ngày )
11 ( 5 ngày )
13 ( 5 ngày )
16 ( 5 ngày )
80 ( 5 ngày )